Glosar de Termeni

AWB (din engleză air waybill) – Comandă de livrare. Aceasta include Client, Destinatar, Expeditor, Plătitor (pot fi entități diferite) și include un Cod unic, numit Cod AWB. În baza acestui cod se realizează tracking-ul (urmărirea livrării). O comandă poate să includă mai multe piese (colete fizice) dar obligatoriu va avea același Client, Destinatar, Expeditor, Plătitor. Fiecare piesă dintr-un AWB va avea etichetă proprie.

Fișă de Transport – Extrasul tipărit al AWB-ului. Conține în clar Expeditor, Destinatar, detaliile livrării.

Etichetă – Reprezintă codul piesei unui AWB. Fiecare colet fizic partea a aceluiași AWB, trebuie să conțină o etichetă.

APP (de la Act de Primire-Predare) – Actul în baza căruia Curierul Memo Express va ridica AWB-urile (coletele) de la Expeditor. Una dintre formele APP este eAPP.

POD (din engleză proof of delivery) – Actul în baza căruia Curierul Memo Express va livra un AWB către Destinatar. Acesta este un act intern al Memo Express și este păstrat în arhiva companiei. În caz de necesitate, se prezintă copii după original. În calitate de POD poate fi folosită și Fișa de Transport. Una dintre formele POD este ePOD.